Actueel

Als je je mailadres achterlaat wordt je ook via de nieuwsbrief van Tjoys op de hoogte gehouden van activiteiten en mooie metaforen.
Klik hier om je direct in te schrijven

Filmpjes met betrekking tot metaprogramma’s

In het onderstaande vind je een aantal korte filmpjes (2,5 minuut). Elk filmpje behandeld één set metaprogramma’s. Deze filmpjes zijn gemaakt in samenwerking met Ton Kemp. Je kunt ze ook bekijken via mijn youtube kanaal Tjoys. , gemaakt in samenwerking met Ton Kemp. Wil je op de hoogte gehouden worden hiervan, abonneer je dan via mijn youtube kanaal Tjoys.

Wat zijn metaprogramma’s?
Dat is nou typisch……..! Over gedragspatronen van mensen!
In communicatie zijn we met name gericht op de inhoud van wat iemand zegt. De betekenis van de communicatie wordt echter in hoge mate beïnvloed door de vorm. In die vorm onderscheiden we patronen, die weergeven hoe iemand gewaarwordt, denkt en doet. Deze patronen noemen we metaprogramma’s: ze beschrijven gedrag, en niet hoe iemand is! Gedrag dat per context (werk, privé, hobby ….) kan verschillen.
Inzicht hierin voedt het begrijpen van gedrag en opent de mogelijkheid het te beïnvloeden, of het nu je eigen gedrag is of dat van een ander. Zo kun je in je communicatie tot beter begrip en efficiënter presteren komen. In een interactie zijn natuurlijk meerdere metaprogramma’s actief.
Heb je behoefte aan een inleidend artikel hierover? Download het gratis of lees meer in het boek Voorbij je eigen wijze van Guus Hustinx en mezelf.

Geïnteresseerd in training hierover, zoals bijvoorbeeld het in kaart brengen van de gedragspatronen/metaprogramma’s van je team mail me dan op tjoys@xs4all.nl.

In de filmpjes wordt middels het contrast de verschillen in de vorm duidelijk gemaakt. Elk metaprogramma heeft nut. Ze kunnen ook beiden voorkomen. Of dit adequaat is hangt af van context en doel. Wanneer beide metaprogramma’s actief zijn is de volgorde ook belangrijk. En ook heel belangrijk: Metaprogramma’s kunnen per context verschillen, met andere woorden in de ene context kunnen andere metaprogramma’s actief zijn dan in een andere context. Het zijn gedragspatronen, geen identiteitstypering.

Filmpje 1. METAPROGRAMMA: PRO-ACTIEF versus RE-ACTIEF (de simpele vorm)
Een goed begin is het halve werk!!      of        Bezint eer ge begint!!

N.b. Pro-actief zoals dit door Covey wordt gebruikt, is een combinatie van drie metaprogramma’s: pro-actief, naar toe en controle binnen zelf

Filmpje 2. METAPROGRAMMA: NAAR TOE versus WEG VAN
Het brein heeft een doel nodig! en Voorkomen is beter dan genezen!
Ben je gericht op wat je wel wilt of wat je niet wilt.
Het gaat om hoe/de vorm waarin mensen communiceren: in dit geval positief linguïstisch versus negatief linguïstisch. Inzicht hierin geeft aangrijpingspunten om communicatie te verbeteren (indien nodig 🙂 )

Filmpje 3. METAPROGRAMMA: INTERNE REFERENTIE versus EXTERNE REFERENTIE
Leidend of volgend
Ga je gedecideerd uit van je eigen criteria of Volg je als vanzelf de criteria van anderen. Waar zou jij meer uit willen gaan van ‘Interne referentie’ en wanneer is voor jou het metaprogramma ‘Externe referentie’ effectiever.

Filmpje 4. METAPROGRAMMA: OPTIES versus PROCEDURE
“Van de hak op de tak of rigide de procedure volgen?”
Dit kan de downside zijn van het metaprogramma opties respectievelijk procedure. De kwaliteit die er mee samen hangt is Creativiteit: denken in opties, wat is er allemaal mogelijk? Wat zijn de alternatieven. Versus Afronding. Afmaken wat je begonnen bent. Een procedure volgen en ook een verhaal kunnen vertellen met een kop èn een staart.

Filmpje 5. METAPROGRAMMA: VOLDOET WEL versus VOLDOET NIET
“Is het glas half vol of is het half leeg?”
Hoe voldoet het aan de criteria? Het ‘voldoet wel’ zorgt in de interactie voor de resonantie, de verbinding, het rapport. Hoe voldoet het nog niet aan de criteria? Het ‘voldoet niet’ metaprogramma is essentieel bij het verhogen van de kwaliteit, en daarmee de verrijking. Zie daarvoor ook het onderstaande filmpje Orchestrating criticism.

 

Orchestrating criticism