Hoe je met behulp van feedback investeert in relaties en resultaat.

Leer in deze In-company training hoe je feedback gebruikt ten behoeve van de kwaliteit van je relatie en resultaat.
Voor meer informatie mail tjoys@xs4all.nl

feedback_MP1 kopie

Worden resultaten niet of niet naar tevredenheid behaald?Reflecteren op samenwerking en uitvoering van de taak is belangrijk om te toetsen of e.e.a. naar wens verloopt.

“In hindsight everybody is a genius!”
Met de “wijsheid van nu” hoor je wel eens zeggen. Toch leidt die wijsheid van nu niet vaak tot feitelijke verbetering, maar blijft het bij de constatering.

Feedback geven en ontvangen is een belangrijk instrument bij de verbetering van de kwaliteit van werken. Dit instrument zou veel meer ingezet kunnen worden. Niet iedereen durft echter feedback te geven of weet hoe dit te doen. Een ander belangrijk aspect is dat feedback niet alleen gegeven en ontvangen wordt, maar ook daadwerkelijk verwerkt wordt. Het is goed om na te gaan wat daarvoor nodig is.

Het al dan niet gerealiseerd zijn van criteria is de aanleiding tot het geven van feedback (of kritiek!). Aandacht hebben voor gerealiseerde criteria geeft tevredenheid en energie om volgende stappen te zetten. Met de aandacht die je hebt voor hoe nog niet aan criteria is voldaan zet je de eerste stap naar verbetering van het resultaat en de samenwerking.
Daarbij is het geven en ontvangen van feedback het geëigende instrument. En:….. C’est le ton qui fait le music, met andere woorden: hoe feedback (de toonzetting) wordt aangedragen is van groot belang.

In deze training wordt inzicht gegeven in:

  • Wat het belang is van feedback voor ieder individu.
  • Hoe kritiek een verzoek is van de ander om te voldoen aan diens criteria.
  • Wat heftige emoties te maken hebben met (persoonlijke) belangen.
  • Positieve, negatieve versus correctieve feedback en de zin van elke vorm.
  • Wat onderliggende bezwaren kunnen zijn bij feedback geven en hoe je deze kunt wegnemen.
  • Hoe geef je precies feedback?
  • Feedback geven met behulp van entreezinnen.
  • Welke overtuigingen/vooronderstellingen spelen een belemmerende of juist stimulerende rol bij feedback.
  • De feedbacksandwich; correctieve feedback verpakt in twee lagen positieve feedback.
  • Psychogeografie, vanuit welke positie in de ruimte geef je feedback en welk effect heeft dit?

Bovenstaande onderwerpen worden aan de hand van opdrachten (vaak in subgroepjes) uitgediept en geoefend.