Gratis download

Je kunt onderstaande artikelen gratis downloaden.
Wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwsbrief, met mooie metaforen, artikelen, videofilmpjes en aankondigingen van mijn workshops/training, meld je dan nu aan via tjoys@xs4all.nl

 • Metaprogramma’s: Kenmerkende patronen in iemands denken, voelen en handelen in een bepaalde context.
  Waar praten we over?
  Twee collega’s hebben zojuist een grote order binnengehaald. Monique, enthousiast en gedreven: “Frans, dit is onze kans; niet alleen een verdubbeling van onze omzet, maar ook een nieuwe markt.” Frans staart bezorgd voor zich uit: “Weet je Monique, ik ben er beducht voor dat we niet voldoende gekwalificeerde mensen voor dit project kunnen vinden, bovendien zie ik een enorm tijdsprobleem opduiken.”
  Twee mensen die ieder in een andere wereld leven? Dat niet, wel mensen die vanuit een ander beeld van de werkelijkheid vertrekken. Ook al spreken ze beiden Nederlands, toch hebben ze misschien het gevoel dat ze een andere taal spreken. En in feite is dat vaak ook zo. Deze verschillen kunnen worden begrepen en overbrugd aan de hand van meta-programma’s. (Download dit artikel)
 • Het pragmatisch nut van de NLP-vooronderstellingen
  Het observeren/analyseren van succesvolle communicatie-experts in de afgelopen jaren heeft hun methode van werken en een aantal van hun persoonlijke en professioneel relevante overtuigingen (wijsheden) blootgelegd. Dit heeft geleid tot een aantal NLP-vooronderstellingen. Het uitgaan van deze vooronderstellingen maakt dat je je inzet om je doelen te bereiken, of anderen succesvol helpt bij het bereiken van hun doelstellingen. Je zou kunnen zeggen dat als je vastloopt in communicatie dit te maken heeft met het niet gebruiken van bepaalde vooronderstellingen. (Download dit artikel)
 • Het ontstaan, herkennen en transformeren van overtuigingen.
  Uit: Handboek voor trainers, stappen ter verrijking.
  Auteur: Anneke Durlinger-van der HorstInleiding:
  Robert Oxton Bolt (auteur en scenarioschrijver) zei over overtuigingen: ‘A belief is not merely an idea the mind possesses; it is an idea that possesses the mind.’
  En zo heeft een overtuiging, vaak zonder dat je je daar bewust van bent , de werking van een zelfvervullende voorspelling. Daar is niets mis mee, als het voor jou en/of de trainee gunstige voorspellingen zijn. Echter, als de effecten ongunstig zijn naar de relatie , het behalen van een doel of je belemmeren in je kracht te staan is het handig er iets aan/mee te doen. (Download dit artikel)
 • Groepsrapport
  In dit artikel ga ik met name in op groepsrapport in een trainingssituatie. Het laat zich echter ook makkelijk en zinvol relateren aan vergaderingen, teambijeenkomsten, projectgroepen etc. (Download dit artikel)
 • Metaprogramma’s in groepen en teams.
  Lees meer in “Voorbij je eigen wijze; effectief communiceren met metaprogramma’s in professionele relaties” van Guus Hustinx en Anneke Durlinger; vraag de in-companytraining aan (tjoys@xs4all.nl) of volg de workshop Meesterschap in communicatie bij het IEP www.iepdoc.nl.
  Het is heel nuttig voorkomende verschillen tussen mensen te verklaren met behulp van metaprogramma’s, de patronen die prijsgeven hoe iemand waarneemt, denkt en doet.
  In het werken met groepen mensen zijn de verschillende metaprogramma’s (gedragspatronen) bij mensen makkelij-ker te herkennen, dan bijvoorbeeld in de communicatie met een individu. Hoe meer mensen, hoe groter de kans op onderlinge verschillen (in criteria en metaprogramma’s).
  Het zijn juist de verschillen in metaprogramma’s die een groep mensen tot een rijke voedingsbo-dem maken. Daarbij is het belangrijk zijn ze te benoemen als metaprogramma’s en te onderstrepen dat hier geen goed of slecht op past. Het ‘goed’ of ‘slecht’; adequaat of inadequaat hangt namelijk nauw samen met doel en context. Inzicht in metaprogramma’s geeft de mogelijkheid patronen in je eigen gedrag en dat van anderen te herkennen. (Download dit artikel)
 • Docent en coach: een dubbelrol
  De focus bij onderwijzen is gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden in relatie tot een specifiek onderwerp. Met andere woorden een onderwijzer/docent/leerkracht helpt zijn/haar leerling bij het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden.
  Ontwikkelingen in de maatschappij die een versnelling teweeg brengen bijvoorbeeld in de geneeskunde, technologie en businessmethoden, maken duidelijk dat het vermogen van leren een levenslange noodzaak is om te overleven en te slagen. Daarom is het belangrijk de effectiviteit en snelheid te bevorderen waarmee doelgericht leren plaats kan vinden. Dat maakt dat naast competentievergroting autonomievergroting een belangrijk aandachtsveld voor onderwijzer/leerkracht is geworden. (Download dit artikel)
 • Het lichaam spreekt als eerste en verdient het te worden gehoord.
  Oftewel: Op weg naar ecologisch-gezonde verandering/ontwikkeling.
  Het brein spreekt het eerst via het lichaam.
  Je zou kunnen zeggen dat in dit principe de twee vooronderstellingen “Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid” en “Het onbewuste is belangrijk” samenkomen.
  “Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid.”
  Dit wil zoveel zeggen dat, dat wat in de geest zich afspeelt, zijn invloed heeft op het lichaam en omgekeerd. Wat zich aan de binnenkant (denken en voelen) afspeelt heeft invloed op de buitenkant (gedrag) en omgekeerd.Iedere gedachte zal een non-verbale reactie teweegbrengen en vaak zal die non-verbale reactie observeerbaar zijn. De observeerbaarheid van die reactie hangt nauw samen met je waarnemingsvermogen. En waarnemen doe je niet alleen met je ogen en je oren: het ‘fingerspitzengefühl’ is daarvoor een spreekwoordelijke indicatie. (Download dit artikel)
 • Opkomen voor jezelf in een emotioneel complexe situatie.
  Het ontstaan van de methodiek
  Deze methodiek is ontstaan toen ik een coachingsvraag kreeg van een vrouw. De problematiek waar deze vrouw mee kwam, is, de volgende: Getrouwd, jonge kinderen, man heeft een vriendin en de relatie wordt beëindigd. Gevoelens van boosheid, verdriet, angst wisselen elkaar af. De behoefte goed te blijven zorgen voor de kinderen, de toekomst die er ineens heel anders uitziet, de onzekerheid over financiën etc. zijn complicerende factoren. En deze problematiek leeft in de vrouw. De wirwar van gevoelens, de snelle afwisseling alleen al maakt het moeilijk adequaat met de problemen om te gaan.
  Een herkenbare en vaker voorkomende problematiek, of het nu de vrouw of de man betreft. Spontaan ontstond in de coaching de volgende methodiek, die als je het nader beschouwt bestaat uit een mix van NLP-methodieken. (Download dit artikel)
 • Conflicthantering met behulp van metaprogramma’s
  Onderhandelen is een vorm van communicatie die erop gericht is om met de ander(en) overeenstemming te bereiken. Als die overeenstemming niet bereikt kan worden escaleert de situatie makkelijk en ontstaat een conflict. Om uit een conflict te komen moet er opnieuw onderhandeld worden, alleen is dat veel lastiger geworden dan voor het conflict ontstond. Een succesvolle attitude naar een conflict-oplossing vraagt om het activeren van bepaalde criteria en metaprogramma’s.
  Zodra een conflict ontstaan is hebben partijen posities ingenomen, die ze niet zomaar willen loslaten. Tegelijkertijd raakt bij een conflict de relatie (mogelijk) verstoord. Als door partijen posities ingenomen zijn, worden de metaprogramma’s (kenmerkende gedragspatronen) ́leidend’ en ‘zelf’ geactiveerd. Mijn regels, mijn belangen staan centraal. Als ook de relatie onder druk staat verschuift het metaprogramma van ‘activiteiten’ en ‘informatie’ naar ‘mensen’ én ‘voldoet niet’: van de inhoud naar de relatie. Kortom de metaprogramma’s die in een conflict geactiveerd worden laten een manier van denken zien de oplossing van het conflict niet echt dichterbij brengt.
  Het is dus de moeite waard het ontstaan en de aard van een conflict te bekijken en te analyseren aan de hand van metaprogramma’s.Het inzicht in metaprogramma’s en de vragen om de nodige en gewenste metaprogramma’s te activeren zullen helpen om de juiste vorm te vinden, waardoor ook een succesvolle volgende stap een feit kan worden. Een mediator kan hier een actieve rol in spelen.(Download dit artikel)

  Het regisseren van kritiek
  Hoe maak je van je ‘tegen’stander je ‘mede’stander?
  In een van mijn workshops over het regisseren van kritiek, vroeg ik om een eerste reactie op: ‘kritiek is ………..    Als reacties kreeg ik: kritiek is vervelend, is feedback, een cadeautje en nog veel meer!
  Mijn opvatting over kritiek is: ‘Voldoe alsjeblieft aan mijn criterium.’
  Het doel van het regisseren van kritiek in een training of workshop is het ombuigen van kritiek van een deelnemer op een oefening of uitleg naar een tevredenstelling. Dit kan een feitelijke en ook een imaginaire tevredenstelling zijn. Het is tevens een methode om in plaats van kritiek, tips te krijgen en zo de kritische deelnemer tot constructieve medestander te maken. Om tijdens de training van je ‘tegen’stander je ‘mede’stander te maken, stel ik in mijn trainingen en workshops de regelmatig de vraag: ‘Hoe voldoet dit nog niet aan jouw criteria?’ (Download dit artikel)