Individuele en teamcoaching

De start is het doel.

Tevreden terug kijken vanuit de toekomst. Dat is mijn favoriete start bij zowel individuele als teamcoaching. Luisteren en laten luisteren naar het verlangen dat de coachingsvraag/het probleem stuurt, zodat duidelijk is waar het pad naar toe leidt. Problemen geven aan dat de tijd rijp is voor transformatie/voor ontwikkeling.

Ik ga er vanuit dat het individu dan wel het team  expert is op het gebied van zijn/haar doel, zijn/haar probleem, zijn hindernissen en zijn hulpbronnen. Van mij mag verwacht worden dat ik deskundig ben in de methodieken om client/team in zijn/haar kracht te brengen.

Kenmerkend voor mijn manier van werken zowel bij individuele als teamc0aching is:

 • De sponsorhouding, het gewaarworden van de ander vanuit vertrouwen in diens potentieel. Zoals je in de lente vertrouwd op het groeien van de blaadjes aan de bomen als een vanzelfsprekend iets
 • Kijkend naar schaduwen in het licht van de zon; vanuit lichtheid en aandacht voor wat zwaar weegt.
 • Met alerte aandacht voor beperkende overtuigingen, waarmee je je eigen groei tegenhoudt en die nodig ‘geupdated’ dienen te worden. En respectvol voor de verdienste van die overtuiging in je leven en de kwaliteiten die je dankzij die overtuiging ontwikkeld hebt.
 • Vertrouwen in het slimme onbewuste, je kunt zoveel meer dan dat je denkt dat je kunt.
 • Werkend vanuit de vooronderstellingen van NLP, zowel geldend voor de ander(en) als mezelf
 • Transparantie in mijn manier van werken, waarbij ik ook mijn trainerschap inzet in coaching.

De expertise van mij als procesbegeleider bestaat er uit dat ik weet te luisteren en de juiste activeringsvragen weet te stellen en een veelheid van methodieken ter beschikking heb om in te zetten ten behoeve van:

 • Het achterhalen van onderliggende waarden
 • Alertheid op beperkende overtuigingen
 • Transformeren van beperkende overtuigingen naar krachtgevende overtuigingen
 • De verandering laten beleven (versus praten over de gewenste verandering)
 • De beleving van de doel- als ook de huidige toestand bewust maken
 • Het alert zijn op ecologische bezwaren
 • Hulpbronnen definiëren, activeren en inzetten in de gewenste context qua tijd en plaats.

Methodieken, die ik gebruik bij individuele coaching zijn onder andere:

 • Hiërarchie van criteria
 • Kerntransformatie
 • Onderhandelen tussen gedeelten
 • Sixstepreframing
 • Change Personal History
 • Reimprint
 • Disneystrategie
 • Alignment van doelen
 • Identity matrix
 • Transformeren van beperkende overtuigingen
 • Sociaal panorama
 • Circle of excellence
 • Modelleren

Ik werk hierbij als trainer-coach volgens de NOVIB-methode: niet alleen een vis vangen, maar de cliënt/het team ook leren vissen. Zo is de cliënt/ zijn de teamleden optimaal eigenaar van zijn/haar/hun eigen ontwikkelingsproces. Daarbij ben ik gevoelig voor hoe de cliënt  of het team (vaak onbewust) mij de weg wijst naar in te zetten methodieken.

In teams dient een intakegesprek over een weer duidelijkheid te geven wat het gewenste pad is en hoe ik daarbij kan ondersteunen.

Tarieven voor begeleiding op aanvraag.