Metaprofielanalyse, Mindsonar

I see no more than you, but I have trained myself to notice what I see (Sherlock Holmes)
In company training. Voor meer informatie mail toys@xs4all.nl
sonar_MP2 kopie

Metaprogramma’s

In communicatie zijn we normaliter vooral gericht op de inhoud: wat de ander zegt. De betekenis van communicatie wordt echter in hoge mate bepaald door de vorm: hoe iemand iets zegt. In die vorm herkennen we patronen die ‘prijsgeven’ hoe iemand waarneemt, denkt en doet. Die patronen heten metaprogramma’s. Inzicht in metaprogramma’s bij onszelf en de ander(en) leidt tot betere communicatie en betere samenwerking en daardoor tot een effectievere performance.We onderscheiden 13 samenhangende sets van metaprogramma’s:
Pro-actief – Re-actief
Naar toe – Weg van
Interne referentie – Externe referentie
Opties – Procedure
Voldoet wel – Voldoet niet
Controle binnen zelf – Controle buiten zelf
Handhaving – Ontwikkeling – Verandering
Globaal – Specifiek
Mensen – Activiteiten – Informatie
Concept – Structuur – Gebruik
Samen – Nabijheid – Alleen
Verleden – Heden – Toekomst
Visueel – Auditief – Kinesthetisch
Zie voor korte verhelderende filmpjes onder actueel.

Het instrument

MPA Mindsonar is een instrument waarmee metaprogramma’s gemeten worden. Het is een scan die als het ware een blauwdruk maakt van iemands set aan denkstijlen binnen een bepaalde context. MPA meet niet wat iemand denkt, maar hoe iemand denkt. MPA brengt de persoonlijke denkstijl – of die van het team of de organisatie in kaart.
MPA wordt via internet gemaakt. De test legt vragen en keuzes voor. Zo zoekt het naar patronen in hoe iemand denkt. Van die patronen maakt het een grafiek, die vervolgens door ons zelf geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt. De uitkomsten worden in een rapportage vastgelegd en later in een feedbackgesprek uitgereikt en besproken.

Waar is Mindsonar op gebaseerd?
Mondsonar is ontwikkeld door Jaap Hollander van het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) te Nijmegen. MPA Mindsonar is een volledig gevalideerde test.

Toepassingen
MPA wordt door mij toegepast voor o.a.:

  • coaching
  • teambuilding
  • mediation
  • teamontwikkeling
  • conflictbemiddeling
  • cultuurverandering

Een voorbeeld grafiek

De voordelen van Mindsonar
MPA geeft de gedragspatronen van mensen weer en dus niet de identiteit. Hiermee wordt recht gedaan aan de uniciteit van mensen; er zijn meer dan 5000 combinaties in metaprofielen mogelijk. MPA meet denken en gedrag, niet de identiteit van iemand. Gedrag kan veranderd worden. Dat maakt MPA bij uitstek een ontwikkelingsinstrument.

Mindsonar Professional
Anneke Durlinger is gecertificeerd Mindsonar Professional.
Zij is, samen met Guus Hustinx auteur van het boek:  ‘Voorbij je eigen wijze, effectief communiceren met metaprogramma’s in professionele relaties’
Zij geeft op dit gebied training bij de master-practitionersopleiding van het IEP en heeft ook enkele keren training gegeven in metaprogramma’s aan de Master-practitionerstraining van de NLP University van Robert Dilts en Judith Delozier als quest faculty member.

Eind oktober 2013 gaf zij training in metaprogramma’s aan de EMR academy van Annie Chong in Malaysia

Het boek Voorbij je eigen wijze is vertaald in het Engels: Mastering communication, into the wisdom of metaprogramma’s.

Het boek is tevens vertaald in het Chinees in samenwerking en opdracht van Annie Chong van de EMR academy voor vertaling van het boek in het Chinees tot stand gekomen.