Op een hoger level communiceren

In company training. Mail voor meer informatie tjoys@xs4all.nl

hogerniveau_MP1 kopie

Effectief communiceren met behulp van metaprogramma’s

In communicatie zijn we normaliter vooral gericht op de inhoud: wat de ander zegt. De betekenis van de communicatie wordt echter in hoge mate bepaald door de vorm. In die vorm herkennen we patronen die ‘prijsgeven’ hoe iemand waarneemt, denkt en doet. Dit patronen heten metaprogramma’s. Metaprogramma’s zijn kenmerkende patronen in iemands denken, voelen en handelen. De uitspraak: “Dat is nu typisch iets voor jou!” is zo’n uitspraak die erop duidt dat je zo’n metaprogramma onbewust bij de ander registreert.

Wil je leren verfijnd te communiceren, dan zijn metaprogramma’s een praktisch handvat. De een denkt in grote lijnen, de ander let op de details. De een is gericht op het bereiken van doelen, de ander op het oplossen van problemen. De een wil essenties en principes weten, de ander is bezig met praktijktoepassingen. De een gaat uit van zijn of haar eigen maatstaven, de ander vertrouwt meer op het oordeel van anderen. Het herkennen van dergelijke denkstijlen/metaprogramma’s helpt enorm in het regisseren van samenwerkingsprocessen.

Het ontdekken van de overeenkomsten en verschillen in het denken en doen van de ander en jezelf leggen de weg vrij naar een betere communicatie en efficientere samenwerking. Metaprogramma’s dienen ook om problemen bijvoorbeeld in functioneren in een bepaalde context meer inzichtelijk te maken en de weg te wijzen naar oplossingen/doelen ten behoeve van een effectievere performance.