Nieuw en uniek: 10 daagse opleiding tot NLP teamfacilitator

Deze 10 daagse opleiding tot NLP Teamfacilitator start op 11 november 2019 (vijf blokken van twee dagen)

Als een teamfacilitator gebruik je je kwaliteiten om andere mensen in hun kracht te zetten; om hun kwaliteiten nog effectiever in te zetten; om ze te laten stralen. Hoe faciliteer je dit proces teneinde het team optimaal te laten functioneren?

Everybody shines differently

De metafoor van een orkest is in deze veelbetekenend: orkestleden verschillen in wat ze kunnen. Ieder individu wil excellent functioneren of het nu via de eerste viool of de triangel is. Tegelijkertijd complementeren ze elkaar, op een goed getimede manier, omdat ze alleen op die manier en als een team b.v. een prachtige symfonie kunnen laten horen. De dirigent speelt daarin een cruciale rol. Het creëren van een symfonie vraagt toewijding en noeste arbeid van zowel de dirigent als de leden.

Voor wie bestemd?
Voor ieder die met groepen werkt zoals: teamcoaches, teamleiders, managers, trainers, voorzitter van raden van toezicht, ondernemingsraden, cliëntraden enz.
En ook voor:
Leden van zelfregulerende teams, bestuursleden, scrummasters, lean facilitators

Faciliteren met behulp van NLP

Het beste resultaat in een groep wordt bereikt
als ieder doet wat het best voor hem/haar is
èn voor de groep.  (John Nash)

Het karakteristieke van NLP (NeuroLinguisticProgramming) is dat het zich volledig richt op procesinterventie. Dit heeft alles met de wijze van communiceren te maken en de subjectieve beleving van die interactie. In deze opleiding wordt NLP specifiek ingezet ten behoeve van het soepel laten verlopen van de groepsdynamiek.

Communicatieve kwaliteiten
Het zuiver formuleren, waarbij het non-verbale het verbale ondersteunt, is bepalend voor de kwaliteit en de richting van het groepsproces. Dit geldt voor alle fases.
Tegelijkertijd is kwaliteit in het observeren van reacties van mensen en het kunnen vaststellen van congruentie en incongruentie van enorm belang en bepalend voor het resultaat.
Een teamfacilitator dient derhalve te beschikken over een zuiver zintuiglijk verwoordingsvermogen een scherp zintuiglijk observatievermogen en over de nodige methodische kennis. Als facilitator maak je daarbij gebruik van specifieke werkvormen.

Procesinterventies ten behoeve van de groepsdynamiek
Kenmerkend voor deze opleiding tot NLP teamfacilitator is dat modellen, methodieken en vaardigheden, die zich oorspronkelijk richten op de een-op-een relatie, nu juist ingezet worden op groepsniveau.In deze opleiding vergroot je je procesexpertise en leer je deze te verbinden met de inhoudelijke expertise van de deelnemers van de groep. Je volgt daarin de waarden van de groep om het potentieel van de groep te verwezenlijken in het boeken van resultaten. Tegelijkertijd geef je hierbij handvatten voor meer autonomie. De kennis en kunde van de groepsleden wordt daarbij doelgericht, oplossingsgericht en daarmee dus uitermate effectief ingezet.

Programma-onderdelen van de opleiding tot teamfacilitator

Learn the rules like a pro
So you can break them as an artist
(Pablo Picasso)

Kwaliteit van aandacht
Statemanagement van zowel zichzelf als teamfacilitator als de leden van de groep staat hierbij centraal. Diverse soorten ‘states’ passeren de revue met het daarbij beoogde nut en effect.
Deelnemers ervaren hoe de NLP-vooronderstellingen effectieve communicatie bevorderen.

Groepsrapport creëren
Het zetten van kaders heeft tot doel verwachtingen op een constructieve manier te stroomlijnen. Het bevorderen van onderling goed contact hangt samen met het helder krijgen en respecteren van elkaars waarden. Synergie optimaliseren is nodig om kruisbestuivingen te laten plaatsvinden.

Doelgerichtheid bevorderen
Hoe creëer je met elkaar een lonkend perspectief? Hoe is taal hier een belangrijk en bepalend instrument in? En ook hoe vergroot je hierin het eigenaarschap en de betrokkenheid van eenieder op een effectieve manier?

De onderstroom boven water
Het wakker maken van eenieders inspiratie/energiebron en de waarden als innerlijke drijfveren verkennen. Hoe verhouden daarbij visioen en missie, ambitie en rol zich tot elkaar? En, ook heel belangrijk, hoe breng je dit als teamfacilitator van individueel naar teamniveau?

De cultuur als verbindende kracht
In het streven naar een win-win-situatie is het belangrijk bewustzijn te creëren met betrekking tot de onderliggende waarden en overtuigingen. Om vervolgens na te gaan hoe belemmerende overtuigingen getransformeerd kunnen worden en hoe krachtgevende overtuigingen de kwaliteiten in de groep versterken.

Het benutten van gedragspatronen
In de gedragingen van mensen zijn gedragspatronen (metaprogramma’s) te herkennen. In een homogene groep zijn deze gedragspatronen dezelfde; in een heterogene groep verschillend. Centraal staat het onderkennen van kwaliteiten en valkuilen in de gedragspatronen van mensen in relatie tot het beoogde resultaat van de groep.

Creativiteit stroomlijnen
Walt Disney had een specifieke werkwijze om resultaten te boeken.  De Disneystrategie is daaraan ontleend. Hierbij worden de verschillende kwaliteiten van de dromer, realiseerder en criteria-bewaker afzonderlijk van elkaar ingezet.
Daarnaast worden, met behulp van het slimme onbewuste, metaforen met verschillende doeleinden in het groepsproces worden ingezet.

De dynamiek van de groep beïnvloeden
De flow bevorderen in jezelf als teamfacilitator en daarnaast die van de groep: hoe doe je dat?

Van weerstand naar co-operatie
Ecologisch gezond opereren staat gelijk aan het streven naar win-win-situaties.Weerstand kun je zien als een belangrijke bijdrage daaraan; kritiek ligt aan de basis van kwaliteitscontrole. En aan de basis van kritiek liggen niet-vervulde waarden. Ook voor het effectief hanteren van kritiek zijn concrete werkvormen voor handen.

Werkwijze

Knowledge is only rumour
until it’s in the muscles
(Judith Delozier)

Know how en do how.
Door middel van het demonstreren en oefenen in werkvormen worden referentie-ervaringen gecreëerd, die de basis vormen voor de transfer naar de eigen praktijk.
In deze opleiding staat zowel know-how als do-how centraal. Daarnaast maak je steevast de vertaalslag naar je eigen praktijk, waarbij maatwerk als belangrijkste criterium geldt.

De kracht van taal
De taal is een belangrijk en bepalend beïnvloedingsinstrument. Vragen zetten het (bewuste en onbewuste) brein aan het werk.
Als een rode draad komen in de verschillende blokken de daar relevante vragen aan bod.

Intervisiebijeenkomsten
Verschillende werkvormen worden in subgroepen geoefend.

Praktijkopdracht
Ten behoeve van certificering wordt een reflectieverslag gemaakt van hoe kennis en kunde is toegepast in de praktijk en met welk resultaat.

Accreditatie
Deze opleiding is geaccrediteerd en gecertificeerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB)

Groepsgrootte
Maximaal 15 deelnemers.

Data
Deze opleiding wordt gegeven in vijf blokken van twee dagen, met een totale looptijd van 6 maanden.
De data zijn:
Maandag en dinsdag, 11 en 12 november 2019
Maandag en dinsdag, 16 en 17 december 2019
Maandag en dinsdag, 27 en 28 januari 2020
Maandag en dinsdag, 2 en 3 maart 2020
Donderdag en vrijdag, 2 en 3 april 2020
Werktijden van 10.00 uur tot 18.00 uur met een uur lunchpauze

Investering:
€  3150,–  voor 10 dagen opleiding
Inclusief:

 • Uitgebreide syllabus met werkvormen
 • Handboek voor trainers, stappen ter verrijking, auteur Anneke Durlinger
 • Koffie/thee, lunches

Je betaalt geen BTW.
Aan mensen die geen enkele kennis/kunde van NLP hebben wordt voorafgaand aan de opleiding op dinsdag 5 november een extra dag georganiseerd. (Additionele investering € 250,–)

Toelating

 • HBO denk- en werkniveau.
 • Relevante werkervaring in werken met groepen
 • NLP basiskennis b.v. via introductie training (dan wel via extra dag, voorafgaand aan de opleiding)

Certificering
De certificering geschiedt door het maken van een praktijkopdracht, waarbij verslag wordt gedaan van het toepassen van een aantal werkvormen.

Locatie:
Fletcher landgoedhotel De Holthurnsche Hof, Berg en Dal
Zevenheuvelenweg 48a
6571 CK Berg en Dal
+31 (0)24 6841744
info@landgoedhotelbergendal.nl
Tjoys training, coaching en opleiding heeft een kortingsregeling voor het boeken van overnachtingen.

Deze training wordt volledig verzorgd door ondergetekende.

Motivatie.
Waar ik me toe geroepen voel, is mensen te faciliteren in het laten schijnen van hun eigen licht. Met John Nash (winnaar nobelprijs economie) geloof ik dat je het beste resultaat in een groep bereikt, als ieder doet wat het beste is voor zichzelf en voor de groep. Een nobel en zinvol streven.

Eigenschappen

 • Internationaal erkend en gewaardeerd NLP trainer
 • Koppel bevlogenheid aan ambachtelijkheid
 • Vertrouw van nature op potentieel van de mens en de groep
 • Ben gericht op het beleven van de ontwikkeling (i.p.v. het praten over)
 • Heb zorg voor het grote geheel door aandacht voor het kleinste detail
 • Doe mijn werk vanuit liefde voor de mens en de natuur
 • Geloof dat speelsheid het beste uit de mens haalt.

Voel je vrij om te bellen (06 51516208) voor meer informatie of mail mij (tjoys@xs4all.nl) voor het opleidingsprogramma.
Ik sta je graag te woord

Vrolijke groet

Anneke Durlinger